Kütahya’da Seramik Zanaatının Tarihi ve Bugünü

Konuşma

17 Şubat 2024 / 15.00

Pera Müzesi, Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında Kütahya çini ve seramiklerinin tarihi üzerine iki konuşmaya ev sahipliği yapıyor. Konuşmaların ilkinde Elhamra isimli eseriyle sergide yer alan sanatçı Bilal Yılmaz, küratör Lydia Chatziiakovou ile beraber yürüttüğü “Kütahya Çinileri Üzerine Bir Sanatsal Araştırma Raporu” çalışmasını sunarken ikinci konuşmada koleksiyoner ve araştırmacı Dinos Kogias, koleksiyonda öne çıkan eserler üzerinden Kütahya’nın seramikçilik geleneğine yakından bakıyor.

Kütahya Çinileri Üzerine Bir Sanatsal Araştırma Raporu
Bilal Yılmaz & Lydia Chatziiakovou: 15.00 – 16.00

Kütahya Seramiklerinde Tarihin İzleri
Dinos Kogias: 16.00 – 17.00 

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir ve rezervasyon gerektirmemektedir. “Kütahya Çinileri Üzerine Bir Sanatsal Araştırma Raporu” konuşmasında Türkçe – İngilizce, “Kütahya Seramiklerinde Tarihin İzleri” konuşmasında Türkçe – Yunanca simultane çeviri yapılacaktır. 

Kütahya Çinileri Üzerine Bir Sanatsal Araştırma Raporu
Sanatçı Bilal Yılmaz ve küratör Lydia Chatziiakovou'nun Gelecek Hatıraları için hazırladığı araştırma projesi, Kütahya çinilerinin mevcut ekosistemi üzerine bir sanatçı araştırması. Yılmaz ve Chatziiakovou, bir haftalık saha araştırması boyunca, yaşayan aktörlerin, üreticilerin, tüccarların ve kurumların hikâyeleri ve ilişkileri aracılığıyla zanaatın bölgedeki yankısını ve şehrin sosyal, finansal ve kentsel çevresi üzerindeki etkisini araştırdı. Çalışma başlangıçta kentsel peyzajın gözlemlenmesi ve yerel halkla yapılan görüşmeler yoluyla toplanan bilgilerle başladı. Bu durum, görüşülen her kişinin projeye katkı sağlayacağını düşünerek başka birini önermesiyle çığ gibi büyürken, görüşmelerin gayri resmi tonu ikilinin çok sayıda kişisel hikâye ve bilgi toplamasına olanak sağladı.

Proje, sözlü tarihin (insanların hikâyeleri, deneyimleri, anıları ve izlenimleri) ve akademik araştırmanın bir araya getirilmesiyle ortaya konmuş, gerçekler ve yorumlardan oluşan bir mozaik oluşturulmuş, tarih ile yaşanmış deneyimler iç içe geçirilmiş ve Kütahya çinilerinin mevcut durumu ve potansiyeline dair genel bir bakış inşa edilmiştir. Araştırma kapsamlı bir rapor olarak belgelenirken, Yılmaz'ın Elhamra adlı heykeli Kütahya çinilerinin geçmişi, bugünü ve gelecekteki potansiyeli üzerine düşünme sürecinin bir damıtımıdır.

Kütahya Seramiklerinde Tarihin İzleri
Dinos Kogias konuşmasında Geç Osmanlı Dönemi Kütahya seramiklerinin, sosyal ve siyasi arka planına dair sorulara yanıt arıyor. Tarih, Osmanlı Kütahya'sının ünlü seramiklerine nasıl iz bıraktı? 1897'deki Türk-Yunan Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın bu seramikler üzerinde ne gibi etkileri oldu? 1908'de Anayasa'nın ilanı, çömlek atölyelerini nasıl etkiledi?

Fransız Devrimi'nin sloganları, Orta Çağ’ın Genevieve efsanesi, bir İspanyol kralı ve eski bir Yunan tanrıçası, 20. yüzyılın başında Ermeni, Türk ve Rum Ortodoks ustaların öncülüğünde Kütahya'nın çömlek fırınlarından çıkıyor. Konuşma, Yunan işgalinin en çetin döneminde (Temmuz 1921 - Ağustos 1922) Kütahya'daki çömlek üretiminin bilinmeyen yönlerini de ortaya koyarken Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'ndaki öne çıkan seramikler, diğer özel koleksiyonlar ve nadir fotoğraf ve arşiv materyalleri aracılığıyla Kütahya çömlekçilik tarihine büyüleyici bir bakış sunuyor.

Süreli Sergi

Gelecek Hatıraları

Nesnelerin yardımıyla hatırlananlara odaklanan sergi, güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ile gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. Hatıra olarak alınan, belli bir yer ve zamanı hatırlatan veya koleksiyonu yapılan nesnelerin kültürel ve sembolik değeri ve anlamı, kişisel yolculuklarla bölgenin hafızasını birbirine örüyor. Geçmişe nostaljik bir bağlılık yerine geleceği nasıl hatırlayacağımız hakkında düşünmeyi öneriyor ve hafızanın gelecek odaklı işlevlerine eğiliyor.

Gelecek Hatıraları

Kartpostal Çıplakları

Kartpostal Çıplakları

Çıplaklığın seyirlik halleri, Osmanlı’nın dünyasına resimlerden önce kartpostallarda ulaşır. 1890’lardan itibaren ve özellikle 1910’larda, II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki yıllara rastlayan dönemde elden ele, kentten kente dolaştığı anlaşılmaktadır.

Charlotte Wells’ten Bir Not

Charlotte Wells’ten Bir Not

Hafıza güvenilmesi güç bir şeydir: ayrıntılar belirsizleşir ve öngörülemez bir hâl alır. Hatırlamak için gayret ettikçe daha az şey görürsünüz. Kendisini durmadan çürüten bir hafızanın anısı... Son zamanlarda kendimi, duyguların daha dirençli olduğu noktasında ikna etmeye çalışırken buluyorum; ne var ki bu, epey zor bir iş.

Türkiye’den Jameel Ödülü’ne Aday Olmuş Beş Sanatçı

Türkiye’den Jameel Ödülü’ne Aday Olmuş Beş Sanatçı

Pera Müzesi Blog, N’olmuş? işbirliğiyle hazırlanan yazı dizisi devam ediyor. Kendilerini; “Bilindik N’olmuş? sorusunu her gün yeniden soruyor, karşımıza çıkan sayısız beklenmedik cevabı sizlerle paylaşıyoruz