Üryan, Çıplak, Nü

Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

25 Kasım 2015 - 7 Şubat 2016

Üryan, Çıplak, Nü sergisi, yüzyıl başında gizli saklı ve tek tük, Cumhuriyet dönemindeyse yoğun olarak üretilen nü resimlerin izini sürerken, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan zihniyet dönüşümünün sanata yansıyan yönlerini bugünün penceresinden göstermeyi amaçladı. Çıplaklığın sanatsal temsillerine karşı kültürel direnci ressamların nasıl aşmaya çalıştıklarına odaklandı. Ülkemizde ‘sanatçı’ kavramının padişahın ‘kulları’ olmaktan ‘birey’ olmaya dönüşümünü; bir zihniyet/medeniyet dairesinden başka bir kavrayışa geçişin sancılarını; ‘Müslüman-Türk’ kimliği ile ‘sanatçı’ kimliği rollerinin hangi noktalarda örtüştüğü/örtüşmediği üzerine iç hesaplaşmaları; mahremle özdeşleştirilmiş kadın bedenine yönelik cinsellikten arınmış bir algı geliştirmenin süreçlerini; modern(leşmiş) kimlik algısıyla sanat ve nü arasındaki bağlantıyı resimlere bakarak düşünmeyi, düşündürmeyi amaçladı.

Küratör: Ahu Antmen

Sanatçılar: Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Hale Asaf, Avni Arbaş, Maide Arel, Şemsi Arel, Ruhi Arel (Mehmet Ruhi Bey), Yüksel Arslan, Ferruh Başağa, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Hasan Vecih Bereketoğlu, Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyid Bey, Cihat Burak, Mahmut Cuda, İbrahim Çallı, Adnan Çoker, Nejad Devrim, Şükriye Dikmen, Halil Dikmen, Feyhaman Duran, Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Leyla Gamsız, Neşet Günal, Hamit Görele, Celile Hikmet, Namık İsmail, Zeki Faik İzer, Nuri İyem, İhsan Cemal Karaburçak Naci Kalmukoğlu, Zeki Kocamemi, Fikret Mualla, Belkıs Mustafa, Mihri Müşfik, Hüseyin Avni Lifij, Hikmet Onat, Halil Paşa, Melek Celal Sofu, Özlem Şimşek, Cemal Tollu,  Eşref Üren, Sami Yetik, Nazmi Ziya,İzzet Ziya, Fahrünissa Zeid

 

sergi salonu boya sponsoruÜryan, Çıplak, Nü

Üryan, Çıplak, Nü

2015 yılında düzenlenen Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü sergisinin kataloğu sanatta portre, manzara, natürmort gibi belli başlı türlerden biri olan nü resmin modern Türk sanatındaki gelişim sürecine odaklanıyor. Sergide bir araya gelen resimlerin sunduğu zengin üslup çeşitliliği, çıplak insan bedeninin Türk ressamları için bir konu olmaktan öte, biçimsel bir arayışın temeli olduğunu, başlı başına sanatsal bir ifade aracı olarak gündeme geldiğini gözler önüne seriyor. Öğrencilik döneminde sanatçıların önündeki en çetin sınav olan insan bedeni, üretim sürecinde bir yandan Batı sanatının modernist eğilimlerini izlerken öte yandan özgün bir dil geliştirmeye çalışan pek çok sanatçı için yeni arayışların ana esin kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

“Çıplaklık Tercüme Edilebilir mi?” <br/>Deniz Artun

“Çıplaklık Tercüme Edilebilir mi?”
Deniz Artun

Deniz Artun’un "Çıplaklık Tercüme Edilebilir mi?" başlıklı konuşması, dinleyenleri, "Üryan, Çıplak, Nü" sergisinde yer alan kimi köşetaşı eserler ile Fransız resim tarihinin efsaneleşmiş çıplaklarını ilişkilendirmeye davet ediyor.

Ahu Antmen

Ahu Antmen

Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü kapsamında serginin küratörü Ahu Antmen bir tur gerçekleştiriyor.

Video

Aynalı Çıplaklar

Aynalı Çıplaklar

Türk resminde mitolojik temalara pek fazla rastlanmamakla birlikte, Aynalı Venüs gibi yaygın temaların çeşitlemeleriyle karşılaşmak mümkündür. 

Bir Serginin Hikâyesi #ÜryanÇıplakNü

Bir Serginin Hikâyesi #ÜryanÇıplakNü

Türk resminde çıplak, 2007 yılında aramızdan ayrılan değerli danışmanımız Samih Rifat’ın öncülüğünde, hep hayalini kurduğumuz temalardan biriydi. 

Kartpostal Çıplakları

Kartpostal Çıplakları

Çıplaklığın seyirlik halleri, Osmanlı’nın dünyasına resimlerden önce kartpostallarda ulaşır. 1890’lardan itibaren ve özellikle 1910’larda, II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki yıllara rastlayan dönemde elden ele, kentten kente dolaştığı anlaşılmaktadır.