ana resim

Üryan, Çıplak, Nü

Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

25 Kasım 2015 - 07 Şubat 2016

Üryan, Çıplak, Nü sergisi, yüzyıl başında gizli saklı ve tek tük, Cumhuriyet dönemindeyse yoğun olarak üretilen nü resimlerin izini sürerken, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan zihniyet dönüşümünün sanata yansıyan yönlerini bugünün penceresinden göstermeyi amaçladı. Çıplaklığın sanatsal temsillerine karşı kültürel direnci ressamların nasıl aşmaya çalıştıklarına odaklandı. Ülkemizde ‘sanatçı’ kavramının padişahın ‘kulları’ olmaktan ‘birey’ olmaya dönüşümünü; bir zihniyet/medeniyet dairesinden başka bir kavrayışa geçişin sancılarını; ‘Müslüman-Türk’ kimliği ile ‘sanatçı’ kimliği rollerinin hangi noktalarda örtüştüğü/örtüşmediği üzerine iç hesaplaşmaları; mahremle özdeşleştirilmiş kadın bedenine yönelik cinsellikten arınmış bir algı geliştirmenin süreçlerini; modern(leşmiş) kimlik algısıyla sanat ve nü arasındaki bağlantıyı resimlere bakarak düşünmeyi, düşündürmeyi amaçladı.

Küratör: Ahu Antmen

Sanatçılar: Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Hale Asaf, Avni Arbaş, Maide Arel, Şemsi Arel, Ruhi Arel (Mehmet Ruhi Bey), Yüksel Arslan, Ferruh Başağa, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Hasan Vecih Bereketoğlu, Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyid Bey, Cihat Burak, Mahmut Cuda, İbrahim Çallı, Adnan Çoker, Nejad Devrim, Şükriye Dikmen, Halil Dikmen, Feyhaman Duran, Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Leyla Gamsız, Neşet Günal, Hamit Görele, Celile Hikmet, Namık İsmail, Zeki Faik İzer, Nuri İyem, İhsan Cemal Karaburçak Naci Kalmukoğlu, Zeki Kocamemi, Fikret Mualla, Belkıs Mustafa, Mihri Müşfik, Hüseyin Avni Lifij, Hikmet Onat, Halil Paşa, Melek Celal Sofu, Özlem Şimşek, Cemal Tollu,  Eşref Üren, Sami Yetik, Nazmi Ziya,İzzet Ziya, Fahrünissa Zeid

#ÜryanÇıplakNü

 

sergi salonu boya sponsoru


Paylaş

 

sergi resim
sergi resim

Sergi Kataloğu

art shop

Üryan, Çıplak, Nü
Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

Ayrıntılı Bilgi