Üryan, Çıplak, Nü

Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü

2015 yılında düzenlenen Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü sergisinin kataloğu sanatta portre, manzara, natürmort gibi belli başlı türlerden biri olan nü resmin modern Türk sanatındaki gelişim sürecine odaklanıyor. Sergide bir araya gelen resimlerin sunduğu zengin üslup çeşitliliği, çıplak insan bedeninin Türk ressamları için bir konu olmaktan öte, biçimsel bir arayışın temeli olduğunu, başlı başına sanatsal bir ifade aracı olarak gündeme geldiğini gözler önüne seriyor. Öğrencilik döneminde sanatçıların önündeki en çetin sınav olan insan bedeni, üretim sürecinde bir yandan Batı sanatının modernist eğilimlerini izlerken öte yandan özgün bir dil geliştirmeye çalışan pek çok sanatçı için yeni arayışların ana esin kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

Sergi kataloğu, küratör Ahu Antmen’in makalesi üzerinden Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte sanatçı kimliğinin oluşumunu, mahremle özdeşleştirilmiş kadın bedenine yönelik cinsellikten arınmış bir algı geliştirmenin güçlüklerini, modern kimlik algısında sanat ve nü arasında kurulan bağlantıları düşündüren bu resimler aracılığıyla, Türkiye’nin modernleşme öyküsünün ardındaki görsel serüveni hayal etmemize olanak tanıyor.

Yayın Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 205
ISBN: 978-605-4642-51-9

8 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

10 Sunuş
Ahu Antmen

10 Üryan, Çıplak, Nü: Türk Resminde Bir Modernleşme Öyküsü
Ahu Antmen

69 Katalog

Üryan, Çıplak, Nü

Üryan, Çıplak, Nü sergisi, yüzyıl başında gizli saklı ve tek tük, Cumhuriyet dönemindeyse yoğun olarak üretilen nü resimlerin izini sürerken, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan zihniyet dönüşümünün sanata yansıyan yönlerini bugünün penceresinden göstermeyi amaçladı. 

Üryan, Çıplak, Nü