Fresh Kill

Yönetmen: Shu Lea Cheang
Oyuncular
: Sarita Choudhury, Erin McMurtry, Abraham Lim
ABD, 1994, 78', renkli
İngilizce; Türkçe altyazılı 

Shu Lea Cheang'ın esprili hikâyesi Fresh Kill, elektronik hurdalarla kaplı, yüksek teknolojik tüketim kültürünün kitlesel pazarlamasının zehirli sonuçlarına maruz kalan kıyamet sonrası bir manzarayı tasvir ediyor.

Fresh Kill adı, Staten Island'ı kaplayan kurgusal bir katı atık sahasına işaret ediyor. Hurdalar, filmin birçok bileşimine yön veriyor ve film tematik olarak ulusaşırı şirketlerin Üçüncü Dünya ülkelerinden hammadde getirirken hem ürünleri hem de insanları zehirlediği, zehirlenenleri bu araziye attığı kentsel bir tüketici toplumunun atıkları etrafında dönüyor. Fresh Kill beyaz tenli, burjuva, heteroseksüel bir dünyada kurumsal kapitalizm tarafından sınırlara itilmiş, merkezden uzaklaştırılmış bu insanlar arasındaki bağları ortaya çıkartarak metalar ile insanların bertaraf edilmesi eyleminden anlam yaratıyor. Fresh Kill, 1980'li yıllarda nükleer atık arazisi olarak kullanılan Tayvan'ın Orkide Adası'ndan New York'un Staten Island kıyılarına kadar, özünde emek, mal ve sermaye alışverişi için yaratılmış olan ağlar aracılığıyla ortaya çıkan dayanışmayla ırkçılık, cinsiyetçilik ve ulusaşırı kapitalizmin aşırılıklarına karşı yerküreyi yerle bir ediyor.

Çevrimiçi izleme rehberi için tıklayın.

Dijital Duygular

Özgür Kuş

Dijital Duygular

Fresh Kill

Dijital Duygular

(chatlandia)

Dijital Duygular

Mükemmel Yabancılar İçin Sevgililer Günü

Dijital Duygular

Harikalar Geziniyor

Coğrafya

Coğrafya

Sergi, “Balkanlar” olarak bilinen bölge ülkelerinden farklı kuşaklardan sanatçı ve sanatçı gruplarına odaklanıyor ve bölgenin kaçınılmaz olarak akla gelen siyasi çağrışımları göz önünde bulundurulmaksızın bir doğa olayı üzerinden biçimleniyor.

Ressamların Gözünden Osmanlı’da Kadın Giyimi

Ressamların Gözünden Osmanlı’da Kadın Giyimi

Yabancılara kapalı bir dünya olduğundan Harem’deki kadınların yaşantısı batılı ressamların ve sanat tüketicisinin en çok ilgisini çeken konulardan olmuştur. 

Osmanlı’da Kahve İkramı

Osmanlı’da Kahve İkramı

Osmanlı saray ve konak haremlerinde kahve ikramı törenle yapılırdı. Önce gümüş tatlı takımı ile tatlı (reçel) sunulur, ardından kahve ikramı başlardı. Kahve güğümü, tombak, gümüş veya pirinçten yapılmış, ortasında kor ateş bulunan ve kenarlarına takılı üç zincirden tutularak taşınan sitile oturtulurdu. Sitil örtüsü ise, yuvarlak, atlas veya kadifeden, sırma, sim, pul, hatta inci ve elmas işlemeli olurdu.