Ali Emiri Efendi ve Dünyası

Fermanlar, Beratlar, Hatlar, Kitaplar
Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nden Bir Seçme

Ali Emiri Efendi ve Dünyası

Geçmişin kültür mirasının, özellikle de bu mirasın kolayca yok olabilecek bazı kırılgan parçalarının zamanın tahribine uğramadan günümüze ulaşabilmiş olmasını, bütün hayatlarını bu nesneleri toplamaya, korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya adamış bir dizi adsız kahramana borçluyuzdur çoğunlukla. Geçmiş dönemlerin birçok önemli ürünü, bu değerbilir insanlar sayesinde savaşlardan, yıkımlardan ya da doğal afetlerden kurtulmuş ve yüzyılları kat ederek günümüzün modern müze ya da kütüphane koleksiyonlarında yerlerini almışlardır.

2007 yılında Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü salonlarında düzenlenen Ali Emîrî Efendi ve Dünyası sergisine paralel olarak hazırlanan katalog, işte bu insanlardan birinin sıra dışı serüvenine ışık tutuyor. Çöken imparatorluğun yıkıntıları arasından toplayıp yaşamı boyunca titizlikle koruduğu, sonra da kendi kurduğu Millet Kütüphanesi’ne bağışladığı ferman, kitap ve hatların yanısına Ali Emîrî Efendi’nin “kültür insanı” kimliğini öne çıkaran özel eşya ve belgeleri arasından yapılmış bu derleme, onun tutkuyla bağlandığı bir dünyaya heyecan verici bir yolculuk niteliğinde. Katalogda ayrıca Ekrem Işın, Tûba Çavdar, Melek Gençboyacı, Mübahat S. Kütükoğlu ve Uğur Derman’ın yazdığı makaleler yer alıyor.

Yayın Yılı: 2007
Sayfa Sayısı:
293
ISBN:
978-975-9123-26-0

8 Sıradışı Bir Kültür İnsanının Işıklı İzinde ...
Suna & İnan Kıraç

10 Kitap ve Kültür Aşığı Bir Kahraman: Ali Emîrî Efendi
Atilla Koç, T.C Kültür ve Turizm Bakan

17 Osmanlı Modernleşme Çağında Bir Muhafazakârın Portresi: Ali Emîrî Efendi
Ekrem Işın

34 Ali Emîrî Efendi’nin Kütüphanesi
Tûba Çavdar

45 Cumhuriyetten Günümüze Millet Kütüphanesi
Melek Gençboyacı

54 Tuğra, Ferman ve Berat Üzerine
Mübahat S. Kütükoğlu

91 Katalog

93 Fermanlar ve Beratlar
Uğur Derman

191 Kıt’alar
Uğur Derman

283 Kitaplar
Uğur Derman

388 Ali Emîrî Zamandizimi

Ali Emiri Efendi ve Dünyası

Geçmişin kültür mirasının, özellikle de bu mirasın kolayca yok olabilecek bazı kırılgan parçalarının zamanın tahribine uğramadan günümüze ulaşabilmiş olmasını, bütün hayatlarını bu nesneleri toplamaya, korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya adamış bir dizi adsız kahramana borçluyuzdur çoğunlukla. 

Ali Emiri Efendi ve Dünyası