Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri

Konusunda, dünyadaki önemli koleksiyonlardan biri olan ve on binden fazla objeden oluşan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu, klasik öncesi çağlardan günümüze Anadolu’da kullanılagelmiş başlıca ağırlık ve ölçü aletlerini, arazi ölçümünden her türlü alışverişe, mimariden kuyumculuğa, denizcilikten eczacılığa kadar çeşitli alanlardan her türlü ağırlık, uzunluk, hacim ölçüsünü bünyesinde barındıran ve bununla, gerek dönemler ve kültürlerarası sistem ilişkilerinin, gerekse dönüşümlerin ve sürekliliklerin izlenmesine olanak veren, çok değerli bir bilimsel kaynak niteliği taşımaktadır.

Koleksiyondan hazırlanan geniş bir seçki, kronolojik bir düzenleme içinde sunulmuş ve Anadolu kültür tarihinin bu heyecan verici ilgi alanına yeni ışıklar tutulmasına özellikle çaba gösterilmiştir.

Yayın Yılı: 2003
Sayfa Sayısı: 439
ISBN: 975-7078-16-6

7 Sunuş

9 Önsöz

10 Kısaltmalar

12 Giriş

16 Klasik Çağ Öncesinde Anadolu’da Ölçü ve Tartı Aletleri

23 Yunan ve Roma Dönemi

32 Bizans Dönemi

49 İslam Dönemi

132 Muhtesibler, Ölçü ve Tartıların Damgalanması, Damga Vergileri ve Belgeler

152 Osmanlı Devletinde Metrik Sisteme Geçişle İlgili Kanun ve Nizamnameler

199 Katalog

333 Osmanlı Coğrafyasında Kullanılan Yerli ve Yabancı, Günümüz ve Tarihi Ağırlık, Uzunluk, Alan, Hacim ve Halk Ölçü Birimleri İle Ölçü-Tartı Aletleri Sözlük Denemesi

419 Kaynakça

425 Dizin

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın üç büyük koleksiyon alanından biridir. MÖ 2. binden günümüze, yaklaşık dört bin yıl boyunca Anadolu’da kullanılmış başlıca ağırlık ve ölçü aletlerini kapsayan koleksiyon, bu alandaki en önemli birikimlerden biri olarak kabul ediliyor. 

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri