Balkanlardan Gelen Soğuk Hava

Pera Müzesi’nde gerçekleşen Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisi, “Balkanlar” olarak bilinen bölgeden farklı kuşak sanatçı ve sanatçı gruplarına odaklandı ve bölgenin kaçınılmaz olarak akla gelen siyasi çağrışımları göz önünde bulundurulmaksızın bir doğa olayı üzerinden biçimlendi: Rüzgâr ve Balkan Dağları.

Türkçe’de yaygın olarak kullanılan “Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası” söylemine gönderme yapan serginin kataloğu, kendilerini çevreleyen sosyal, politik ve kültürel ortam hakkındaki tepkilerini belirten ve aralarında Maja Bajević, Braco Dimitrijević, Vadim Fishkin, IRWIN, Laibach, Mladen Miljanović, Ivan Moudov, OHO, Dan Perjovschi, Mladen Stilinović, Ulay ve Sislej Xhafada yer aldığı 36 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Katalog ayrıca, sergi küratörleri Ali Akay ve Alenka Gregoriè’in metinleri çerçevesinde Balkan sanatçılarının devlet, ideoloji, coğrafya, beden ve alternatif tarihler bağlamındaki yaklaşımlarını ele alıyor. Sanatçıları ve işlerini tanıtan metinler çağdaş Balkan sanatını tanımak için bir kılavuz niteliğinde.

Yayın Yılı: 2016
Sayfa Sayısı: 136
ISBN: 978-605-4642-65-6

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

8 Sunuş
Blaž Peršin

10 Balkanlar’dan Gelen Soğuk Hava
Ali Akay

20 Balkanlar Hep Güneydoğuda Kalır
Alenka Gregorič

32-136 Sanatçılar

Balkanlardan Gelen Soğuk Hava

Pera Müzesi, Ali Akay ve Alenka Gregorič küratörlüğünde gerçekleşen Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisinde, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan çağdaş sanatçıları ağırladı.

Balkanlardan Gelen Soğuk Hava