Bana Bak!

”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar

Bana Bak!

 

2017 yılında Pera Müzesi’nde düzenlenen Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi, sanat tarihindeki en eski ifade biçimlerinden biri olan portreyi, günümüz çağdaş sanat üretimleriyle yeniden ele aldı.
 
Portrenin temelinde figüre sadakat ve ona benzeyen bir imge yaratmak vardır; bir yandan da, sanat bize portre yapmanın bir imgeyi yeniden üretmek değil, onu baştan yaratmak, yani bir kurmaca oluşturmak olduğunu öğretmiştir. Sergideki seçkinin çoğu, hafıza ve kurmacanın yanı sıra hakikat, görünüm ve temsil kavramlarını inceliyor. Sergi, bir yandan portrenin normlarını sorgularken, bir yandan da ona ait stratejileri ve toplumsal alışkanlıkları açığa çıkarıyor. Resim, maskeleri ve makyajı ortaya serer; fotoğraf ise, kurmaca ve gerçekliğin kafa karıştırıcı etkilerini üretme potansiyelini kullanır.
 
Sergi kataloğu, ”la Caixa” Vakfı Direktörü Elisa Duran’ın sunuşu, vakfın Çağdaş Sanat Koleksiyonu Yöneticisi ve aynı zamanda serginin küratörü Nimfa Bisbe Molin, Virginia Torrente ve Lorena Amorós’un makalelerini içeriyor. Bana Bak! sergisi ve kataloğu kendimizi bir imge olarak nasıl yorumladığımız sorusunu gündeme getiren uluslararası 22 sanatçının yapıtlarını içeriyor. Katalogda Janine Antoni, Eduardo Arroyo, Juan Navarro Baldeweg, Jean-Michel Basquiat, Christian Boltanski, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Esther Ferrer, Günther Förg, Curro González, Stefan Hablützel, Roni Horn, Sharon Lockhart, Pedro Mora, Vik Muniz, Óscar Muñoz, Bruce Nauman, Carlos Pazos, Cindy Sherman, Antoni Tàpies, Gillian Wearing ve Sue Williams’ın yapıtları yer alıyor.
 
Yayın Yılı: 2017
Sayfa Sayısı: 108
ISBN: 978-605-4642-75-5

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç
 
8 Sunuş
Elisa Duran
 
10 Bana Bak!
Nimfa Bisbe Molin
 
16 Portre: Genişletilmiş Kimlik
Virginia Torrente
 
26
Ben’in İsyanı: Tasvir Edilen Yüzün
Meydan Okuması ve Kurguları
Lorena Amorós
 
40
Katalog
 
102
Biyografiler

Bana Bak!

Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi, sanat tarihindeki en eski ifade biçimlerinden biri olan portreyi, günümüz çağdaş sanat üretimleriyle yeniden ele aldı. 

Bana Bak!