Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum
Suna and İnan Kıraç Foundation Collection in the Pera Museum

Part 2 - Late Roman and Byzantine Weights

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın, Prof. Dr. Oğuz Tekin’in Türk Eskiçağ Arkeoloji Enstitüsü adına yöneticiliğini üstlendiği Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum (CPAI) projesi kapsamında yayımladığı The Suna and İnan Kıraç Foundation Collection in the Pera Museum, Part 2: Late Roman and Byzantine Weights kitabı, Vakıf koleksiyonunda bulunan 742 adet Geç Roma ve Bizans dönemi ağırlığı araştırmacılara sunuyor. Ticari ağırlıklar, sikke ağırlıkları, sikkeden yapılmış ağırlıklar, disk biçimli ağırlıklar, kap biçimli ağırlıklar ve cam ağırlıklar başlıkları altında gruplanarak incelenen eserler, 3. yüzyıldan 13. yüzyıla uzanan bir süreçte, Bizans ekonomik sistemi hakkında araştırmacılara yeni veriler sağlamayı amaçlıyor. Dizinin devamı niteliğinde, koleksiyona kayıtlı, eski Mezopotamya, Selçuk ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık beş bin ağırlık da yayına hazırlanıyor.