Csontváry

Macar Resminin Sıradışı Bir Ustası

Csontváry, bir yüzyıl dönümü sanatçısıdır. Yapıtlarındaki zenginlik ve karmaşa, üslup kategorileriyle açıklanamaz. Gerçekçi gözlem, değişen ışığa vurgu, post-izlenimciliğe özgü süslü, coşkulu renk kullanımı, biçimin büyük ölçek üzerinden işlenmesi ve renklerdeki güçlü kırılma, çoğu zaman aynı tuvalde aynı anda belirir. Csontváry: Macar Resminin Sıradışı Bir Ustası sergisinin kataloğu; bizleri, döneminin akımları dışında kalan, kendine özgü renkleri, simgesel anlatımı ve "göksel ses"i dinleyerek adeta resimleriyle şiir yazan Macaristan'ın bu sıra dışı sanatçısını keşfetmeye davet ediyor. Csontváry’nin detaylı bir yaşamöyküsünün yer aldığı katalogda Lojas Németh ve Jósef Sárkány’nin, sanatçının sanatsal pratiği üzerine yazdığı yazılar da bulunuyor.

Yayın Yılı: 2010
Sayfa Sayısı:
90
ISBN:
978-975-9123-79-6

7 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

9 Sunuş
Jósef Sárkány

13 Csontváry
Lojas Németh

19 Csontváry’nin Sanatında Yaratılışın Yüceliği
Jósef Sárkány

25 Özyaşamöyküsü

29 Katalog

85 Yaşamöyküsü

Csontváry

Csontváry, bir yüzyıl dönümü sanatçısıdır. Yapıtlarındaki zenginlik ve karmaşa, üslup kategorileriyle açıklanamaz. Gerçekçi gözlem, değişen ışığa vurgu, post-izlenimciliğe özgü süslü, coşkulu renk kullanımı, biçimin büyük ölçek üzerinden işlenmesi ve renklerdeki güçlü kırılma, çoğu zaman aynı tuvalde aynı anda belirir.

Csontváry