Deneyimin Ötesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Projeleri

Geniş bir yelpazede eğitim veren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, aynı zamanda ülkemizde “Güzel Sanatlar” alanında üniversite bünyesinde kurulmuş ilk fakülte olma ayrıcalığını da taşıyor. Kuram ile uygulamanın, geleneksel ile yeni, öncü ve kavramsal olanın uyumlu birlikteliğine dönük bir eğitim modeli yaratma çabasıyla yola çıkan fakülte, 40 yılı bulan bir akademik geçmişe sahiptir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin genç sanatçılarının seçilmiş yapıtlarından oluşan Deneyimin Ötesi sergisi ve kataloğu resim, heykel, seramik, yerleştirme, sahne tasarımı, grafik tasarım, fotoğraf ve sinema gibi zengin ifade olanaklarını bir araya getirirken estetik deneyimlerin de önemli bir zemini olmayı amaçlıyor. Prof. Halil Yoleri’nin sunuşuyla başlayan katalogda akademisyenler Mümtaz Sağlam ve Gülay Yaşayanlar’ın yazıları da yer alıyor.

Yayın Yılı: 2012
Sayfa Sayısı:
225
ISBN:
978-605-4642-05-2

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

8 Sunuş
Prof. Halil Yoleri Dekan

12
Alternatif Arayışlarla Biçimlenen Bir Eğitim Modeli
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanalar Fakültesi
Mümtaz Sağlam

16
Bir Yeniden İnşa Eylemi Olarak Sanat ve Tasarım Eğitimi
Mümtaz Sağlam

22
Estetik Deneyimin Tezahürü ve Belirsiz Çekiciliği Üzerine
Gülay Yaşayanlar

31
Katalog

Deneyimin Ötesi

Kuruluşundan bu yana her yıl yaz aylarında salonlarını genç sanatçılara ve sanat eğitimi veren kurumlara ayıran Pera Müzesi, 2012 yılında da İzmir’den Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ağırladı.

Deneyimin Ötesi