Hippodrom/ Atmeydanı

İstanbul'un Tarih Sahnesi

Hippodrom/ Atmeydanı

Bizans İstanbulu’nun en büyük ve en önemli yapılarından biri olan Hippodrom, kentin merkezinde imparatorluk sarayının hemen yanında yer alırdı. 4. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar, sadece en heyecanlı ve en gözde atlı araba yarışlarının, gösterilerin yapıldığı bir alan olmakla kalmamış; aynı zamanda, imparatorların tahta getirildiği, askeri zaferlerin görkemli gösterilerle kutlandığı ve halkın, imparatorlarının huzurunda isteklerini dile getirebildikleri en önemli kamusal alan olmuştu. Atmeydanı ise Osmanlı dönemi İstanbulu’nun en önemli ve hareketli kamusal alanlarından biri oldu. 

İki ciltten oluşan Hippodrom/ Atmeydanı: İstanbul’un Tarih Sahnesi sergi kataloğu, Cumhuriyetin kuruluş döneminde de önemli olaylara ev sahipliği yapan bu çok özel ve renkli meydanı, arkeolojik bulgular, mimari çizimler, fotoğraflar ve gündelik yaşam objeleri aracılığıyla inceliyor, 4. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman dilimi içinde İstanbulluları yaşadıkları kentle ilgili farklı bir bellek yolculuğuna çıkarıyor.

Yayın Yılı: 2010 
Sayfa Sayısı: 1.CİLT: 371 2.CİLT: 351 
ISBN: 978-975-9123-70-3

 

1.CİLT

7 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

8 Giriş
Brigitte Pitarakis

28 İmparatorluğun Gücü ve Yeni Roma’nın Arenası

49 Hippodrom Eğenceleri

82 Hippodrom’un Mimarisi ve Arkeolojisi

193 Tarihi Mitler ve Şehir Efsaneleri: Euripos Heykelleri

212 Hippodrom’u Yeniden Keşfetmek

213 Katalog

242 Bölüm 1: Tarihte Hippodrom

287 Bölüm 2: Hippodrom Çevresinde Mimari ve Arkeoloji

345 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Encümen Arşivi’den Bir Fotoğraf Seçkisiyle Hippodrom’da Yürütülen Arkeolojik Çalışmalar

359 Katalog Kısaltmaları

372 Ekler

2.CİLT

7 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

10 Atmeydanı: Kültürler Arası Bir Mekân Sorunsalı
Ekrem Işın

17 Atmeydanı
Doğan Kuban

32 Atmeydanı ve Çevresinde Osmanlı Mimarisi
Baha Tanmam – A. Vefa Çobanoğlu

71 Atmeydanı’nda Düzenlenen Şenlikler
Özdemir Nutku

96 Atmeydanı’nda Bir Şenliğın Gösterimi: Klasik Dönem Osmanlı Minyatürünün Resim Dili
Uşun Tükel

111 İbrahim Paşa ve Sanatta Devrim Olarak Heykal
Filiz Yenişehirlioğlu

128 İlk Osmanlı Sergi Binası ve Mimar Bourgeious – Parvillée – Montani İşbirliği
Nurcan Yazıcı

152 Henri Prost, Albert Gabriel, İstanbul Arkeoloji Parkı ve Hippodrom
Pierre Pinon

169 Katalog

171 1453-1533 Atmeydanı:Bir Tarihsel Enkaz Alanı

175 1524-1620 Sultanlar, Şenlikler, Yapılar

241 18.-20. yüzyıllar

Atmeydanı: Görsel Tarihin Sahnesinde Çizgiler, Renkler, Fotoğraflar

317 1863 Sergi-i Umumî-i Osmani

337 1909-1919 Çöküşün Eşiğinde: Olaylar ve Insanlar

347 1902-1937 Modern Zaman için Düşler, Kurgular 

Hippodrom/ Atmeydanı

Bizans İstanbulu’nun en büyük ve en önemli yapılarından biri olan Hippodrom, kentin merkezinde imparatorluk sarayının hemen yanında yer alırdı.

Hippodrom/ Atmeydanı