İmparatorluktan Portreler

Batı sanatında Oryantalizm adı verilen akım, 19. yüzyıl Avrupası Romantizm’ine paralel olarak ortaya çıkan ve bakışlarını Doğu'ya, çoğunlukla da Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yöneltmiş bir akımdır. Ne var ki, Avrupa sanatında bu akımın sahneye çıkmasından çok önce, bir yandan yeni tanınmaya başlayan Doğu'nun gizemine, bir yandan da Osmanlı dünyasıyla ilişkilerin yarattığı Turquerie (Türk tarzı yaşam) modasına kapılan birçok Avrupalı sanatçı, yoğun biçimde bu dünyayı resimlemeye başlamışlardır. Bir bölümü "Boğaziçi Ressamları" diye adlandırılan bir dizi ressam da, 18. yüzyıldan başlayarak iki yüzyıl boyunca İmparatorluk topraklarında yoğun biçimde resim yapmış ve Osmanlı dünyasını çeşitli yönleriyle resimleyerek insanlığın görsel belleğine işlemişlerdir. 

İmparatorluktan Portreler sergi kataloğu, işte bu zengin dünyanın özel bir kanadına ışık tutuyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu'nu oluşturan Suna ve İnan Kıraç/Sevgi ve Erdoğan Gönül Koleksiyonları’ndan seçilmiş 60’a yakın yapıt, bu katalogda bizi Osmanlı dünyasının insanlarıyla, onların portre ve boy resimleriyle, kimi zaman çok tanıdık, kimi zaman uzak, neredeyse yabancı 'fizyonomileriyle' yüz yüze getiriyor. Çoğunlukla fotoğraf makinesi objektifinin henüz gözün yerine geçmediği, ressamların dünyaya bakma, onu okuma, yorumlama ve aktarma önceliğini henüz ellerinde tuttukları bir zamanda yapılmış bu resimler, uzaklarda kalan bir çağın yok olmuş yüzlerini, şaşırtıcı bir gerçeklik ve canlılıkla günümüze taşıyor. “Sultanlar, Elçiler, Ressamlar” ve “Kadınların Dünyasında” olarak iki ana bölüme ayrılmış sergi kataloğunun sonunda bir de sanatçı sözlüğü yer alıyor.

Yayın Yılı: 2005 
Sayfa Sayısı:
154 
ISBN:
975-270-789-0

6 Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Koleksiyonları Üstüne Birkaç Söz

9 Sunuş

10-87 I. Sultanlar, Elçiler, Ressamlar

88-149 II. Kadınların Dünyasında

150 Sanatçı Sözlüğü

İmparatorluktan Portreler

Doğu, çok eskilerden günümüze, her zaman Batı'nın ilgisini çekmiş, Avrupalı aydınlar ve sanatçılar, çok erken dönemlerden başlayarak bu gizemli ve kendilerine görece kapalı dünyanın büyüsüne kapılmışlardır.

İmparatorluktan Portreler