İşleyen Mekân

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kuruluşundan bu yana yaz aylarında salonlarını gençlere ayıran Pera Müzesi, 2007 yaz döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin 2006 – 2007 projelerinden oluşan İşleyen Mekan sergisini ağırladı. Serginin kataloğu bizi öğrencilerin hayatı sanatın olanaklarıyla kavramaya çalıştıkları bir deneyim alanına götürerek, genç sanatla ve sanat eğitiminin sorunlarıyla buluşturuyor. İnci Eviner ve Vasıf Kortun’un sergiyle ilgili yazdığı yazılar da kataloğu zenginleştiriyor.

Yayın Yılı: 2007
Sayfa Sayısı: 199
ISBN: 978-975-9123-37-6

6-7 Yeniden Bir Kez Daha Gençlerle...
Suna & İnan  Kıraç

8-9 Prof. Dr Durul Ören
Rektör

10-12 Prof. Dr. B. Tevfik Akgün
Dekan

14-16 İnci Evinler
STF Bileşik Sanatlar Programı Yürütücüsü, Sergi Koordinatörü

18-20 Vasıf Kortun

24-183 Sergilenen İşler

184-199 Biyografiler 

İşleyen Mekân

Kuruluşundan bu yana yaz aylarında salonlarını gençlere ayıran Pera Müzesi, 2007 yaz döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin 2006 – 2007 projelerinden oluşan İşleyen Mekan sergisini ağırladı. 

İşleyen Mekân