İstanbul’dan Bizans’a

Yeniden Keşfin Yolları, 1800-1955

İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800-1955, şehrin Bizans mirasına dair yeni bir uluslararası ve yerel farkındalığın oluşmasında İstanbul’un merkezi rolünü inceliyor. 1800’lü yıllardan 1955’e kadar şehrin bazı anlarına bakmanın ötesinde, İstanbul’u, imparatorlukların maddi ve entelektüel zenginliğini cezbederek Bizans’a dair bilgi birikiminin gelişmesi ve Bizans araştırmalarının bir disipline dönüşmesiyle sonuçlanan bir çekim merkezi olarak da ele alıyor. 

İstanbul’dan Bizans’a sergisine eşlik eden kapsamlı yayında, küratör Brigitte Pitarakis’in serginin düşünsel arkaplanını anlattığı giriş yazısının yanı sıra, Beatrice Daskas, Ceren Abi, Firuzan Melike Sümertaş, Mertkan Karaca, Philipp Niewöhner, Edhem Eldem, Pınar Aykaç, Kerim Altuğ, Jean-Michel Spieser, Elena N. Boeck, Jonathan Bardill, Barbara Bessac ve Rémi Labrusse’un yazdığı, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, mimarlık tarihi, şehircilik, müzecilik, kültürel miras alanlarına odaklanan on üç makale yer alıyor. 

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 650
ISBN: 978-605-4642-97-7

8-9 Sunuş
İnan ve İpek Kıraç 

10-17 Giriş
Brigitte Pitarakis 

20-39 Aya Sofia Kibir Giamy Scheriffy: Fossati Kardeşler, Osmanlı Başkenti ve “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi”
Beatrice Daskas 

40-55 Ceren Abi 

56-141 Katalog no. 1-43

144-163 Ortak Bir Mirasın Çevresindeki Vatandaşlar: Geç Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Gelenek, Bilgelik ve Kültürel Alışveriş
Firuzan Melike Sümertaş 

164-177 Bi̇zans Geçmişini Yazmak, Osmanlı’yı Yeniden Yapılandırmak: Geç Osmanlı Sanat Tarihi Yazımında Bizans Sanatı
Mertkan Karaca 

178-191 Bi̇zans Galata’sının Keşfi̇: St. Benoît Örneği
Philipp Niewöhner 

192-255 Katalog no. 44-66

258-273 İstanbul’da Bizans: İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni̇n Bizans Koleksiyon
Edhem Eldem 

274-333 Katalog no. 67-96 

336-359 Yangın Mahali’nden ‘Arkeoloji Parkı’na: Sultanahmet Bölgesi’nde Erken Bir Kentsel Arkeolojik Koruma Deneyimi (1912–1953)
Pınar Aykaç 

360-389 İstanbul’un İmarı Sürecinde Bi̇zans’ı Gazetelerde Keşfetmek (1913–1960)
Kerim Altuğ 

390-457 Katalog no. 97-127

460-473 Bi̇zans’ı Düşünmek: On Yedinci Yüzyıl Âlimlerinden Yirminci Yüzyıl Akademisyenlerine
Jean-Michel Spieser 

474-485 Mozaikler ve Öncüler: Nikodim Kondakov’un Çığır Açıcı Khora (Kariye) Çalışmaları (1880–1886)
Elena N. Boeck 

486-511 Ernest Mamboury’nin Bi̇zans Konstantinopolis’i Arkeolojisine Katkıları
Jonathan Bardill 

512-575 Katalog no. 128-154

578-587 Fin-De-Siècle (Yüzyıl Sonu) Tiyatrosunda Sahne Tasarımı ve Bizans’ı Sahneleme Sanatı Paris ve Londra
Barbara Bessac

588-597 Bizans Moderni̇zmi: Paris’teki İlk Uluslararası Bizans Sanatı Sergisi (1931) Üzerine Bi̇r İnceleme
Rémi Labrusse 

598-636 Katalog no. 155-176

637-649 Katalog Kaynakçası

İstanbul’dan Bizans’a

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, Brigitte Pitarakis’in küratörlüğünde hazırladıkları İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955 sergisi, Osmanlı başkentinin, bir bilim dalı olarak gelişmeye başlayan Bizans araştırmalarının şekillenmesindeki merkezi rolünü irdeliyor. 

İstanbul’dan Bizans’a