Joan Miro

Maeght Koleksiyonu’ndan Baskılar, Resimler ve Heykeller

Joan Miro

2008 yılında açılan Joan Miró: Maeght Koleksiyonu’ndan Baskılar, Resimler ve Heykeller sergisi, dünya sanatının ustalarından Joan Miró’nun II. Dünya Savaşı sonrasının ruh halini yansıtan coşkulu, sevinçli renklerini sunmasının yanı sıra, sanatçının Maeght Ailesi ile uzun süren hoş dostluğunun izlerini de sürdü. Maeght Ailesi, II. Dünya Savaşından önce 1930’lu yıllarda başlayan düşün insanları ve sanatçılarla olan dostluğuna yeni bir boyut kazandırmak ve sanatçılarına daha özgür bir çalışma ortamı yaratmak için, 1964 yılında Maeght Vakfı’nı kurar. Bu vakıf Fransa’da kurulan ilk modern sanat vakfıdır. II. Dünya Savaşı sonrasında Dadaizm, Kübizm, Sürrealizm, Otomatizm ve de Varoluşçuluk gibi yaşamı ve sanatı sorgulayan ve alışılmışın dışında yeni boyutlar getiren düşünce ve sanat akımları gelişir ve kendini bu akımlarla özdeşleştirecek sanatçıları bulur. Yüzlerce sanatçı ve düşün adamına Maeght Ailesi kucak açar, onların dostu ve hamisi olur. Miró’nun ise her zaman özel bir konumu vardır bu ailenin içinde.

Koleksiyondan derlenen sergi ve kapsamlı kataloğu, soyut ve gerçeküstü sanatın en önemli temsilcilerinden Miro’yu Türk sanatseverlerle ilk kez buluşturdu. Katalogda Maeght Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisi ve serginin de küratörlüğünü üstlenmiş olan Yoyo Maeght’ın Miró ve Maeght Ailesi arasındaki ilişkiye değinen bir yazısı da yer alıyor.

Yayın Yılı: 2008
Sayfa Sayısı:
203
ISBN: 978-975-9123-44-4

7 Sunuş
Suna, İnan and İpek Kıraç

8 Miró ve Maeght
Yoyo Maeght

20 Joan Miró, Bir Güzergâh
Agnès De La Beaumelle

48 Miró, Resim Ötesinde
Agnès De La Beaumelle

58 Biyografi
Agnès De La Beaumelle

79 Katalog

202 Fotoğraf ve Metin Alintilari

Joan Miro

Yıl 1946... II. Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde tüm dünyada savaşın acıları ve yaraları sarılmaya çalışılırken bugün dünya düşün tarihi ve resim sanatının kilometre taşları olan J. Paul Sartre, R. Char, A. Giacometti, M. Leiris, J. Prévert, T. Tzara, P. Bonnard, H. Matisse, G. Braque, F. Léger, M. Chagall, A. Calder, A. Malraux, B. Van Velde, F. A. Bazaine, E. Chillida ve Joan Miró Paris’te bir araya gelir.

Joan Miro