Mektep Meydan Galatasaray

Galatasaray Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılında, tarihi boyunca öğrencilerinin sanata yönelimini ve yaratıcılığını destekleyen bir eğitim kurumu olmanın yanı sıra kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan, mimari, sanat tarihsel ve sosyokültürel bağlamda çok katmanlı bu okul etrafında kurgulanan Mektep Meydan Galatasaray sergisi, bu köklü eğitim kurumuna güncel sanat aracılığıyla yeniden baktı.

Sergi, bugün mezunlarının hâlâ “mektep” olarak andığı kurumun adına, binanın geçmişine ve okul vasfına referansla “mektep” başlığını benimsiyor, başlığındaki kelime oyunuyla hem mektebin kaçınılmaz olarak eklemlendiği Galatasaray Meydanı’na atıfta bulunuyor hem de Galatasaray Lisesi’nin binasını, bahçesi ve duvarlarıyla günümüz sanatçılarının buluşup tartışacakları düşünsel bir meydan olarak betimliyor.

Sergide yer alan sanatçılar Elvan Alpay, biriken (Melis Tezkan, Okan Urun), Hera Büyüktaşçıyan, Antonio Cosentino, Burak Delier, Hasan Deniz, Cemal Emden, Barış Göktürk, Ali Kazma ve Vahit Tuna’nın çalışmaları, mekâna ve bağlama özgü olarak resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf, video, ses ve performans yoluyla Galatasaray Lisesi’nin yeri, işlevi, tarihi ve mekânıyla ilişkileniyor.

Sergiye eşlik eden katalogda ise Galatasaray kültürünü farklı yönlerden ele alan üç makale bulunuyor. Serginin küratörlüğünü yapan Çelenk Bafra’nın mektep-meydan ilişkisini irdelediği ve çoğu sergi için üretilen işlerin bağlamını ele aldığı makalesinin yanı sıra, Besim F. Dellaloğlu’nun Galatasaraylı olmak üzerine düşüncelerine yer verdiği makalesi ile Murat Alat’ın kişisel deneyimlerinden yola çıkarak Galatasaray üzerinden okul ve eğitim hakkında daha geniş çıkarımlar yaptığı makalesi yer alıyor.

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 136
ISBN: 978-605-4642-80-9

 

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç
 
10 Mektep Meydan Galatasaray
Çelenk Bafra
 
42 Kurum Kurum Galatasaray
Besim F. Dellaloğlu
 
58 Ofsayt
Murat Alat
 
76 Elvan Alpay
 
84 biriken (Melis Tezkan, Okan Urun)
 
90 Hera Büyüktaşçıyan
 
96 Antonio Cosentino
 
102 Burak Delier
 
108 Hasan Deniz
 
114 Cemal Emden
 
118 Barış Göktürk
 
124 Ali Kazma
 
130 Vahit Tuna
 
136 Yazar Biyografileri

Mektep Meydan Galatasaray

Pera Müzesi Galatasaray Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında, mimari, sanat tarihsel ve sosyokültürel bağlamda çok katmanlı bu okul etrafında kurgulanan bir güncel sanat sergisi düzenledi. 

Mektep Meydan Galatasaray