Osman Hamdi Bey

Bir Osmanlı Aydını

Osman Hamdi Bey, Tanzimat dönemi yenileşme ortamının yetiştirdiği bir Osmanlı aydınıydı. Önemli bir ressam olmasının yanı sıra, Batılılaşma sürecinin başlıca aktörlerinden biri, arkeoloji, müzecilik, sanat eğitimi gibi kültür-sanat alanında pek çok farklı ve öncü roller üstlenmiş, önemli görevlerde bulunmuş çok yönlü bir kişilikti.

Bazen bir arkeolog, müzeci, bazen ressam ya da uluslararası bir serginin komiseri, bir tiyatro yazarı, belediye başkanı, bazen de oryantalist bir romanın kahramanı olarak karşımıza çıkan Osman Hamdi Bey için hazırlanan bu küçük kitap, detaylı ve tamamıyla özgün bir inceleme olma iddiasında değildir. Sanatçı, daha çok yaşamöyküsüne dair derlenmiş bazı ayrıntılar ve tanıklıklar üzerinde durularak farklı yönleriyle aktarılmaya çalışılırken belli başlı bazı eserleri incelenerek ressam kimliği üzerine de bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Kitap, Osman Hamdi Bey’i doğumundan 24 Şubat 1910’daki ölümüne kadar yaşamının belli başlı dönemlerini, Mustafa Cezar, Edhem Eldem, Metin And gibi çeşitli araştırmacıların çalışmalarından da yararlanarak yaşamından ve sanatından farklı ayrıntılarla bir pencere açmaya çalışıyor.

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 107
ISBN: 978-605-4642-86-1

6 Sunuş

10 “Evlatlarım”

14 “Birinci resim defterim”

16 “Olmam gereken yer burası”

18 “Artık resim yapmadan duramam”

20 “Tablolarım kabul edildi”

26 “Onu selamlıyorum”

28 Bağdat’ta bir Osmanlı ressamı

36 Tiyatro yazarı Hamdi Bey

38 Dünyanın gözü Viyana’da

47 İstanbul’da bir Fransız kadını

51 Elifba kulübü sergileri

60 Farklı bir oryantalist

64 Müze-i Hümayun’da müdür

74 Sanayi-i Nefise Mektebi

78 Hikâye kahramanı Osman Hamdi

81 Gebze ve Eskihisar’dan manzaralar

86 İstanbul’un ilk salonu

92 “Kızım Nazlı”

95 Kaplumbağa Terbiyecisi

102 Notlar

106 Seçme Kaynakça

Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey, Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını; resim, arkeoloji, müzecilik, sanat eğitimi gibi kültür-sanat yaşamının farklı alanlarında, bir ömre ancak sığdırılabilecek zenginlikte ve çeşitlilikte katkıları olmuş bir kişilik.

Osman Hamdi Bey