Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri

Gemiler, Efsaneler, Denizciler

Osmanlı Beyliği 14. yüzyıl başında Ortaçağ dünyasının karanlık deniziyle tanıştı. Venedik ve Cenevizlilerle yapılan savaşlar, Rumeli fütuhatı, ilk tersanelerin kuruluşu bu dönemde gerçekleşti. İstanbul’un fethi beylikten imparatorluğa geçiş sürecini noktalarken, Akdeniz ve Karadeniz’i siyasi coğrafyada birleştirecek güçlü bir donanmanın da temelleri atıldı. Rönesans’ın sonlarında korsanlığın etkisi azaldı ve Barbaros Hayreddîn Paşa’nın kişiliğinde Osmanlı denizciliği altın çağını yaşadı. Yeni Dünya’nın keşfi denizcilik dünyasında devrim yapmıştı.

2009 yılında Pera Müzesi’nde gerçekleşen Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri: Gemiler, Efsaneler, Denizciler sergisi, birbiriyle bütünleşen üç farklı deniz mitolojisini iç içe geçirdi. Osmanlı denizcilik tarihinin zihinlere kazınmış gemileri, katıldıkları savaşlar ve bu savaşlarda efsaneleşen kahramanlar, tarihsel boyutuyla uygarlık sahnesinde yerlerini aldılar. Kurgunun merkezinde geleneksel denizcilik anlayışından modern denizciliğe geçişin olağanüstü serüveni var. İktidar arzuları, yıkılan tahtlar ve insanın kendi kaderini denizle özdeşleştirmesi bu serüvenin ardındaki belki de en eski öykü.

Sergiye paralel olarak hazırlanan katalog, günümüze miras kalmış 16. yüzyıl Osmanlı kadırgasından Yavuz zırhlısına uzanan bir tarihin köşe taşlarını denizcilerin anılarıyla yeniden günışığına çıkıyor. Kapsamlı katalog için pek çok tarihçi, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan modernleşme sürecinde öncü bir rol oynayan Osmanlı donanması üzerine yazılar kaleme aldı.

Yayın Yılı: 2009
Sayfa Sayısı:
229 
ISBN:
978-975-9123-59-8

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

8 Sunuş
Oramiral Metin Ataç
Deniz Kuvvetleri Komutanı 

12 Eski Denizler, Yeni Düşünceler
Ekrem Işın

16 Osmanlı Donanması
Başlangıcından Nizâm-ı Cedîd’e Kadar (14.-18. Yüzyıllar)
Daniel Panzac

32 III. Selim ve Osmanlı Deniz Gücü
Tuncay Zorlu

44 Osmanlı Bahriyesi’nin Drednot Çağını
Yakalama Girişimleri, 1909-1914
Serhat Güvenç

64 II. Abdülhamid Devri Bahriyesinde Personal Yetiştirme Gayretlerine Bir Örnek: Torpido Mektebi
Şakir Batmaz

76 Balkan Yenilgisi, Kimlik Sorunu ve Averof Zırhlısı
Zafer Toprak

88 TCG Yavuz Muharebe Kruvazörü – SMS Goeben
A. Bâli Yazıcı

104 Katalog

220 Biyografiler

Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri

Osmanlı Beyliği 14. yüzyıl başında Orta Çağ dünyasının karanlık deniziyle tanıştı. Venedik ve Cenevizlilerle yapılan savaşlar, Rumeli fütuhatı, ilk tersanelerin kuruluşu bu dönemde gerçekleşti. İstanbul’un fethi Beylikten İmparatorluğa geçiş sürecini noktalarken, Akdeniz ve Karadeniz’i siyasi coğrafyada birleştirecek güçlü bir donanmanın da temelleri atıldı. 

Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri