Polonya Sanatında Oryantalizm

Polonya Sanatında Oryantalizm

Doğu kültürlerine yönelen bir ilgi olarak tanımlanan ve kendini sanat, mimari, müzik, edebiyat ve tiyatro dallarında gösteren, Avrupa merkezli bir kültür akımı olan Oryantalizm, akademik resmin içinden, öncelikli olarak da Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Mağribi İspanya’daki İslam ülkelerinin kültürlerinden etkilenerek belirginleşmiş, 19. yüzyılda zirvesine ulaşmıştır. Polonya özelinde Doğu’ya duyulan ilgi Orta Çağ’da başlar. Bu, Doğu’dan gelen etkilere açık olan coğrafi konumunun doğal bir sonucudur. Polonya tarihinde bu döneme büyük ölçüde, Osmanlılara karşı verilen ve birbirini izleyen savaşlar damgasını vurmuş ve kültüründe kalıcı bir iz bırakmıştır. Çeşitli atlı tipleri, çarpışmalar ve tarihteki büyük savaşlar yetenekli sanatçılar tarafından defalarca betimlenmiş, sanatçıların eserlerine doğulu insan tipleri, manzaralar ve harem özellikle konu olmuş, yoğun ilgi gören gündelik yaşam sahneleri doğuya hiç gitmemiş ressamlar tarafından da işlenmiştir. 

2014 yılında Pera Müzesi’nde gerçekleşen Polonya Sanatında Oryantalizm sergisinin kataloğu, aralarında Jan Matejko, Wacław Pawliszak, Jan Ciągliński, Jacek Malczewski ve Abdülaziz döneminde saray ressamlığı yapmış Stanisław Chlebowski gibi Polonyalı Oryantalist ressamların yapıtlarını belgeliyor. Kapsamlı katalog aynı zamanda çeşitli makalelerle Batı Avrupalı yaklaşımdan farklı bir Oryantalizm anlayışına sahip Polonya'nın Doğu'ya bakışını tarih, diplomatik ilişkiler, savaşlar, seyyahlar aracılığıyla kurulan kültürel etkileşim ve sanata yansımaları bağlamında sunuyor.

Yayın Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 360
ISBN: 978-605-4642-37-3

9 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

10 Sunuş
Agnieszka Morawińska

14 Polonyalılar, Doğu ve Oryantalizm
Jan Kieniewicz

26 Polonya’da Oryantalizm
Tadeusz Majda

46 Moda ve Gelenek Arasında, 19. Yüzyıl Polonya Resminde Oryantalizm
Anna Kozak

74 Franciszek Tepa (1828-1889), Polonyalı İlk Oryantalist Ressam
Anna Rudzińska

92 Fotoğraf ve Oryantalizm, Varşova Ulusal Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu
Danuta Jackiewicz

105 Katalog

328 Biyografiler


350 Kaynakça

Polonya Sanatında Oryantalizm

Polonya sanatındaki oryantalist eğilimleri, resim, desen, tekstil ve grafik eserlerle gözler önüne seren geniş kapsamlı sergi Pera Müzesi’ndeydi.

Polonya Sanatında Oryantalizm