Şimdiki Zamanlar

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Şimdiki Zamanlar

Geniş bir yelpazede eğitim veren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin genç sanatçı ve tasarımcılarının seçilmiş yapıtlarından oluşan Şimdiki Zamanlar sergisi ve ona paralel hazırlanan kataloğu; fakültenin sanat eğitimini deneyimlemenin yanı sıra resim, baskıresim, heykel, seramik, yerleştirme, mekân tasarımları, grafik tasarım, fotoğraf, dijital sanat, cam, video gibi zengin ifade olanaklarıyla çağdaş sanat ve tasarım sorunlarının, yenilikçi yönelimlerin ve ayrıksılaşan kimliklerin önemli bir zemini olmayı amaçlıyor.

Yayın Yılı: 2011
Sayfa Sayısı:
177 
ISBN:
978-975-9123-88-8

 

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

8 Sunuş
Prof. Dr. Zehra Çobanlı

10 Şimdiki Zamanlar
Prof. Dr. Hayri Esmer

16 Baskı Sanatları

40 Cam

56 Çizgi Film

70 Grafik

100 Heykel

114 İç Mimarlık

128 Resim

152 Seramik

Şimdiki Zamanlar

Kuruluşundan bu yana her yıl yaz aylarında salonlarını genç sanatçılara ve sanat eğitimi veren kurumlara ayıran Pera Müzesi, 2011 yılında da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni ağırladı.

Şimdiki Zamanlar