Zaman Değişmeli

Cao Fei, Nilbar Güreş, Raqs Media Collective

Geleneksel zaman anlayışına farklı bir şekilde yaklaşan Zaman Değişmeli sergisi, Çin, Türkiye ve Hindistan’dan sanatçılar Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective’in çizim, fotoğraf, video, yerleştirme ve yeni medya çalışmaları aracılığıyla zaman kavramına dair yeni düşünce alanları önerdi. Sergide üç sanatçı da sınırlı zaman algısının prangalarından kurtulmak için alternatif yollar çizdi ve hızla akıp giden zamanı birimlerle sınırlamak yerine, kendimizi anlamanın bir yolu olarak düşünmeye çağırdı.

Sergiye eşlik eden katalog, küratör Alistair Hicks ve sanatçılardan Raqs Media Collective’in makalelerini bir araya getiriyor. Hicks, sergideki çalışmaları detaylı olarak anlattığı yazısında jeopolitik bağlamda kontrol altında tutulan zaman algımızı sorgularken, bugün pek çok sistem tarafından dayatılan çizgisel zaman anlayışımıza alışılagelmişin dışında bir bakış açısı sunuyor. Raqs Media Collective ise zamanın değeri üzerine düşündükleri makalelerinde zaman nasıl hak edilir, kullanılır, paylaşılır, takas edilir ve sahip olunamayacak bir kavramla bağlantılı olarak bu kelimeler nasıl kullanılabilir gibi sorulara cevap arıyor.

Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 103
ISBN: 978-605-4642-84-7

İçindekiler

6 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

8 Zaman Değişmeli
Alistair Hicks

32 Denizdeki Planktonlar: Zamanın Niteliklerine Dair Birkaç Soru
Raqs Media Collective

60 Katalog

102 Biyografiler

Zaman Değişmeli

Zaman Değişmeli sergisi, jeopolitik bağlamda kontrol altında tutulan zaman algımızı sorguladı. Sergide yer alan üç sanatçı, bugün pek çok sistem tarafından dayatılan çizgisel zaman anlayışına alışılagelmişin dışında bir bakış sundu.

Zaman Değişmeli