Bana Bak!

”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar

7 Aralık 2017 - 11 Mart 2018

Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi, sanat tarihindeki en eski ifade biçimlerinden biri olan portreyi, günümüz çağdaş sanat üretimleriyle yeniden ele aldı. Resim, fotoğraf, heykel ve videodan oluşan bu seçki, izleyicileri portrelerin toplumsal aynasında kendilerine bakmaya davet etti.

Portrenin temelinde figüre sadakat ve ona benzeyen bir imge yaratmak vardır; bir yandan da sanat bize portre yapmanın bir imgeyi yeniden üretmek değil, onu baştan yaratmak, yani bir kurmaca oluşturmak olduğunu öğretmiştir. Sergideki seçkinin çoğu, hafıza ve kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm ve temsil kavramlarını inceliyor. Sergi, bir yandan portrenin normlarını sorgularken, bir yandan da ona ait stratejileri ve toplumsal alışkanlıkları açığa çıkardı. Resim, maskeleri ve makyajı ortaya serer; fotoğraf ise, kurmaca ve gerçekliğin kafa karıştırıcı etkilerini üretme potansiyelini kullanır.

Bana Bak! sergisinde kimi sanatçılar portrelerin anonimliğine ilgi gösterirken, kimileri de kimliği temsil etmenin sorunlarını vurgulayıp toplumsal rolleri araştıran işlere imza attı. Bazı yapıtlar bir insan figürünü veya yüzü tanımlarken bazıları ise toplumların ayırt edici sembollerini resmetti. Sergi kendimizi bir imge olarak nasıl yorumladığımız sorusunu gündeme getirdi.

Sanatçılar: Janine Antoni, Eduardo Arroyo, Jean-Michel Basquiat, Christian Bolstanski, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Esther Ferrer, Günther Förg, Curro Gonzalez, Stefan Hablützel, Roni Horn, Sharon Lockhart, Pedro Mora, Vik Muniz, Oscar Munoz, Bruce Nauman, Juan Navarro Baldeweg, Carlos Pazos, Cindy Sherman, Antoni Tapies, Gillian Wearing, Sue Williams

iş birliğiyle                                        katkılarıyla

bana bak logo

Bana Bak!

Bana Bak!

Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi, sanat tarihindeki en eski ifade biçimlerinden biri olan portreyi, günümüz çağdaş sanat üretimleriyle yeniden ele alıyor.

Bana Bak!

Bana Bak!

Pera Müzesi, Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisinin açılışını küratör Nimfa Bisbe Molin ile gerçekleştirilecek bir tur ile yapıyor!

Yüzün Topoğrafyası <br> Rahmi Öğdül

Yüzün Topoğrafyası
Rahmi Öğdül

Portre bir temsil mi yoksa bir imge midir? Göçebelerin yüzleri ile yerleşiklerin yüzleri bir midir? 19. yüzyılın norm ve norm dışı yüzleri nelerdir? Denetim toplumunda yüzsellik nedir? Öğdül, Üst Paleolitik dönemden günümüze kadar portre kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. 

Bir Beyaz Duvar ve Bir Kara Delik: Yüzün Politikası <br> Nermin Saybaşılı

Bir Beyaz Duvar ve Bir Kara Delik: Yüzün Politikası
Nermin Saybaşılı

Pera Müzesi, Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi kapsamındaki konuşam etkinliklerinin sonuncusunu Nermin Saybaşılı ile gerçekleştiriyor

Duygu ve Duygulam Ayrımı Bağlamında Yüzün Temsile Gel(emey)işi <br> Ayşe Uslu

Duygu ve Duygulam Ayrımı Bağlamında Yüzün Temsile Gel(emey)işi
Ayşe Uslu

Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi kapsamında felsefe alanında çalışmalar yapan Ayşe Uslu, bir temsil biçimi olarak portreyi ve sanatsal üretimlerde portrenin duygu ve duygulamla olan ilişkisini tartışmaya açıyor. 

Video

Bölünmüş Benlik

Bana Bak! sergisinde portre formu aracılığıyla derinlemesine araştırılan kimlik, temsil ve görenek kavramları Pera Film’in Bölünmüş Benlik programındaki psikiyatri konulu filmler aracılığıyla beyazperdedeki benzer yansımalarıyla ele alınıyor.

Bruce Nauman Bana Bak!

Bruce Nauman Bana Bak!

Bruce Nauman’ın bu videoları doğrudan doğruya izleyiciyi muhatap alıyor. Ekranda beliren oyuncuların farklı şekillerde söyledikleri cümleler cevaplanması imkânsız varoluşsal sorulara dönüştükçe dinleyici kendini sorguda hissetmeye başlar. 

Kimliğe İlişkin Uzlaşımlar

Kimliğe İlişkin Uzlaşımlar

Portreler, kaçınılmaz olarak toplumsal tanınmaya ve ideolojik değişikliklere tabidir. Bu alanda yer alan eserler, toplumsal cinsiyet ve ırka ilişkin kültürel uzlaşımların yanı sıra film yıldızlarının imajlarında işleyişte olan estetik stratejileri sorguluyor. 

Janine Antoni Bana Bak!

Janine Antoni Bana Bak!

Janine Antoni, 1990’larda, kimlik inşası meselesine odaklanmaya başladı. Yala ve Sabunla isimli yapıtını, klasik heykel geleneğine uygun olarak, doğrudan kendi bedeninden aldığı kalıptan yola çıkarak yaptı. Bu büstleri sıra dışı kılan ise, sabun ve çikolata gibi tüketim maddelerinden yapılmış olmaları.