Ev Yapımı: HIV / AIDS'e Karşılık Video Sanatı

  • 9 Aralık 2017 / 18.00
  • 10 Aralık 2017 / 15.00

The Thursday People (Perşembe İnsanları), George Kuchar, 1987, 12’
We Care (Bizim Umurumuzda), Women’s AIDS Video Enterprise, 1990, 12’
Portrait of Martin Wong (Martin Wong’un Portresi), Charlie Ahearn, 1992/1998, 18’
A Place in the City: Three Stories About AIDS at Home (Şehirde Bir Yer: Evdeki Üç AIDS Hikayesi), Nate Lavey & Stephen Vider, 2017, 18'
 

Bu programdaki dört video; sanatın, bakımın, ailenin ve yuvanın kesişim noktalarını araştıran çalışmalar yaratmak için tüketici video teknolojisini ve “camcorder” dönemi estetiğini kullanan “ev videosu” kavramına odaklanıyor. Perşembe İnsanları’nda efsanevi film ve video yönetmeni George Kuchar, her zamanki içtenliği ve mizahıyla arkadaşı, sevgilisi, çalışma arkadaşı ve başka bir yeraltı sinema efsanesi olan yönetmen Curt McDowell’ın ölümünün ardından ağıt yakıyor. AIDS’le ilintili hastalıklardan ölümünü izleyen haftalarda arkadaşları ve ailesi McDowell’ı Mission District’teki eski evinde, “Suare” adını verdikleri toplantılarda her hafta anmaya başlıyor. Charlie Ahearn de kendi içten video portresini sunuyor, sanatçı Martin Wong’u, Lower East Side’daki dairesinde belgeliyor. Ahearn sanatçının “ev hali”ni gösteriyor – yalnızca dairesinde ve stüdyosunda değil, Wong’un resimlerinde unutulmaz bir biçimde tuvale aktardığı Lower East Side ve Chinatown mahallelerinde de çekiyor. Bizim Umurumuzda, Brooklyn AIDS Task Force ve sanat destekçisi organizasyonların desteklediği kayda değer bir “video destek grubu” olan WAVE tarafından yapılan kolektif bir film. Bakıcılar ve AIDS’le yaşayanların içten konuşmalarına yer veren bu video, HIV/AIDS ve video hakkında araştırmalar yapan yedi kadının altı ay boyunca gerçekleştirdiği toplantıların sonucunda ortaya çıktı. Şehirde Bir Yer: Evdeki Üç AIDS Hikayesi, 21. yüzyılda AIDS ile yaşarken sanatçıların ve aktivistlerin bakım, aile ve ‘ev’ fikrini nasıl genişlettiğine odaklanıyor. Catherine Saalfield’ın ifade ettiği gibi, “Ortaya çıkan sonuç, AIDS’in bakıcılara çıkardığı çok sayıda zorluğu belgeleyen ve HIV/AIDS hakkında yaygın pek çok efsanenin yanlışlığını gösteren ortak bir çalışma.” Bu yapıtlar bugün önemlerini hala koruyor – bazıları HIV/AIDS’le yaşamak konusunda hala var olan yanlış bilgilere meydan okuyor, bazılarıysa henüz bu kadar mutenalaştırılmamış bir New York ve San Francisco’da sanat yapmak hakkında bir fikir veriyor.

Buradayım!<br>Dünya AIDS Günü

Mapplethorpe: Fotoğrafa Bak!

Buradayım!<br>Dünya AIDS Günü

Hayatta Kalmak İçin

Buradayım!<br>Dünya AIDS Günü

Kalp Atışı Dakikada 120

Buradayım!<br>Dünya AIDS Günü

Ev Yapımı: HIV / AIDS'e Karşılık Video Sanatı

Buradayım!<br>Dünya AIDS Günü

Alternatif Sonlar, Radikal Başlangıçlar

Geleceği Hatırlamak

Geleceği Hatırlamak

Bir koleksiyona veya arşive bakarak gelecek nasıl kurgulanabilir? Seramiğin dayanıklı yapısı onu hayal edebildiğimiz zamanın sonuna dek kalıcı kıldığından geleceğin nasıl hatırlanabileceğini bir seramik koleksiyonu aracılığıyla düşünmek zihin açıcı olabilir. Sergi kapsamında üretilen eserler, geçmişe dair önemli ipuçları taşıyan bir koleksiyonu taze bir perspektifle ele alma ve geleceği hatırlamaya dair bir adım atma potansiyeli taşıyor. 

Yılbaşının Öteki Yüzü: <br> Pera Film'den Alternatif Yılbaşı İzleme Listesi

Yılbaşının Öteki Yüzü:
Pera Film'den Alternatif Yılbaşı İzleme Listesi

Pera Film yeni yıl yaklaşırken, Hollywood'un zamansız klasiklerinden modern sinemanın unutulmaz örneklerine uzanan 10 filmlik bir alternatif izleme listesi sunuyor.

“Sönüp gitmektense yanıp kül olmak daha iyidir”

“Sönüp gitmektense yanıp kül olmak daha iyidir”

1962’de fluxus hareketinin önde gelen üyelerinden Philip Corner, Piano Activities (Piyano Etkinlikleri) başlıklı bir performans sırasında yaptıklarıyla ciddi müzik çevrelerinde büyük olay yaratmıştı.