Robo-kıyamet Manifestosu: Özgürlük için tekno-politikalar

Paula Gaetano Adi, 2020
15’

Robo-kıyamet Manifestosu: Özgürlük için tekno-politikalar adlı video-makale. Hem teknolojinin hem de insanın temel tanımını alaşağı edecek bir robot “genel grevini” desteklemeye yönelik acil bir çağrı, öte yandan insanlığın tanım ölçütü olarak “beyaz adam”ı reddediyor. Bu görsel manifesto, toplumsal hiyerarşileri ve eşitsizliği sürdüren ırksal ve sömürgeci bakışı güçlendiren, modern robot ve yapay zekâ teknolojilerinde uygulanan emperyalizm biçimlerinden vazgeçmenin önemini gösteriyor, bir yandan da emek sömürüsünden devrimci bir kurtuluşu vadeden tekno-liberal projeye arka çıkıyor.

Arşiv malzemesini buluntu malzemelerle, animasyonla, kompozit görüntülerle ve birinci tekil şahıstan konuşan dış sesle harmanlayan film, üç kısma ayrılıyor: (I) Robotlar Grevde: Robo-kıyametler Tekrar Yürürlükte; (II) Araçsallığın Ötesinde Robotlar: İnsanlık Yeniden Fethedildi ve (III) Robotlar Çoğul Evrende: Animizm Yeniden Yüklendi. Bu üç kısmın her biri zamanımızın temel siyasal zorluklarına ve estetik ihtiyaçlarına değiniyor: Makinenin sömürgecilikten kurtulması ve sömürgecilik öncesi yıkıcı olmayan yaşam biçimlerinin ontolojilerini, epistemolojilerini ve teknolojilerini talep edebilen radikal hayal gücü.

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Hamam

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Cura

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Karanlık Kökenler

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Bilinç Akışı / Hasankeyf Mağaraları

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Robo-kıyamet Manifestosu: Özgürlük için tekno-politikalar

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Shirley’nin Ardında

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

KAPS Adası’nda Parti

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Dip Akıntısı

İzlenimcilik ile Oryantalizm Arasında

İzlenimcilik ile Oryantalizm Arasında

On dokuzuncu yüzyılın en özgün manzara ressamlarından Fransız sanatçı Félix Ziem’i ağırlıyoruz. 

Kartpostal Çıplakları

Kartpostal Çıplakları

Çıplaklığın seyirlik halleri, Osmanlı’nın dünyasına resimlerden önce kartpostallarda ulaşır. 1890’lardan itibaren ve özellikle 1910’larda, II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki yıllara rastlayan dönemde elden ele, kentten kente dolaştığı anlaşılmaktadır.

Bergman’da Yüzler/ Aynalar/ İllüzyonlar

Bergman’da Yüzler/ Aynalar/ İllüzyonlar

Şöyle bir proje hayal edin: Birisi çıkıp, Bergman filmlerinde, perdede yüzlere yakın plan yapılan dakikaları saysın, sonra da bu sayıyı onun tüm filmlerinin süresine oranlasın. Benim hissim o ki, ortaya hiç de azımsanamayacak büyüklükte bir oran çıkacaktır.