Robo-kıyamet Manifestosu: Özgürlük için tekno-politikalar

Paula Gaetano Adi, 2020
15’

Robo-kıyamet Manifestosu: Özgürlük için tekno-politikalar adlı video-makale. Hem teknolojinin hem de insanın temel tanımını alaşağı edecek bir robot “genel grevini” desteklemeye yönelik acil bir çağrı, öte yandan insanlığın tanım ölçütü olarak “beyaz adam”ı reddediyor. Bu görsel manifesto, toplumsal hiyerarşileri ve eşitsizliği sürdüren ırksal ve sömürgeci bakışı güçlendiren, modern robot ve yapay zekâ teknolojilerinde uygulanan emperyalizm biçimlerinden vazgeçmenin önemini gösteriyor, bir yandan da emek sömürüsünden devrimci bir kurtuluşu vadeden tekno-liberal projeye arka çıkıyor.

Arşiv malzemesini buluntu malzemelerle, animasyonla, kompozit görüntülerle ve birinci tekil şahıstan konuşan dış sesle harmanlayan film, üç kısma ayrılıyor: (I) Robotlar Grevde: Robo-kıyametler Tekrar Yürürlükte; (II) Araçsallığın Ötesinde Robotlar: İnsanlık Yeniden Fethedildi ve (III) Robotlar Çoğul Evrende: Animizm Yeniden Yüklendi. Bu üç kısmın her biri zamanımızın temel siyasal zorluklarına ve estetik ihtiyaçlarına değiniyor: Makinenin sömürgecilikten kurtulması ve sömürgecilik öncesi yıkıcı olmayan yaşam biçimlerinin ontolojilerini, epistemolojilerini ve teknolojilerini talep edebilen radikal hayal gücü.

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Hamam

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Cura

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Karanlık Kökenler

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Bilinç Akışı / Hasankeyf Mağaraları

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Robo-kıyamet Manifestosu: Özgürlük için tekno-politikalar

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Shirley’nin Ardında

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

KAPS Adası’nda Parti

Empati Seansları <br> 5. İstanbul Tasarım Bienali

Dip Akıntısı

Döküntü Müzesi  <br> Dayanita Singh

Döküntü Müzesi
Dayanita Singh

 Dayanita Singh, izleyicileri çok defa bir sergi ortamı dahilinde fotografik dokümanları bir araya getirmeye veya yeniden şekillendirmeye davet ederek bu ortak tarihi araştırıyor.

Semboller

Semboller

Ali Akay ve Alenka Gregorič küratörlüğünde gerçekleşen Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergimizde, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’dan çağdaş sanatçıları ağırlıyoruz.

Kurum Kurum Galatasaray | Besim F. Dellaloğlu

Kurum Kurum Galatasaray | Besim F. Dellaloğlu

İstanbul tek bir şehir midir? Paris’in üniversitelerinin numaralandırılması gibi bir gün İstanbul da birkaç parçaya bölünüp numaralandırılır mı? Bunlar çok zor sorular!