Avcı Mehmed’in Alay-ı Hümayunu

17. Yüzyılda İsveç Büyükelçisi Claes Rålamb’ın yaptırdığı tablolarla

“Avcı” diye anılan Sultan IV. Mehmed’in 1657 yılı sonbaharında büyük bir kalabalık eşliğinde Edirne’ye ava gidişi çok büyük bir gösteriye dönüşmüş, o yıllarda İstanbul’da İsveç büyükelçisi olarak bulunan Claes Rålamb da, yaptırdığı bir dizi yağlıboya resimle bu yolculuğun ilk bölümünün bir “görsel kaydının” tarihe geçmesini sağlamıştı.

Yirmi tablodan oluşan ve bugün İsveç’teki Nordiska Museet’te korunan bu neredeyse sinematografik kaydın sergilenebilir durumdaki 16 parçalık bölümü, sözünü ettiğimiz olaydan yaklaşık 350 yıl sonra yeniden İstanbul’a, Pera Müzesi’ne konuk oldu. 

Ava meraklı bir padişah, sanatsever bir büyükelçi, adsız bir ressam ve 17. yüzyıl giysileri içinde tablodan tabloya sessizce yürüyen Osmanlılar... Avcı Mehmed’in Alay-ı Hümayunu, gerek sanatsal gerekse tarihsel açıdan çok yönlü okumalara açık bir sergi ve katalog oldu. Sergi kataloğunda Karin Ådahl, Cemal Kafadar ve Nurhan Atasoy’un Rålamb dönemindeki Osmanlı’ya dair makaleleri de yer alıyor.

Yayın Yılı: 2006
Sayfa Sayısı:
91 
ISBN:
975-9123-16-9

6 Sunuş
Suna & İnan Kıraç

8 Önsöz
Karin Ådahl

10 Claes Rålamb: 1657-1658’de İsveç Kralı X. Carl Gustaf’ın IV. Mehmed’e gönderdiği elçi, Karin Ådahl

18 Rålamb’ın elçiliği döneminde Osmanlı İmparayorluğu,
Cemal Kafadar

26 Edirne’ye Sefer: Rålamb’ın yirmi alay-ı hümayun resmi,
Karin Ådahl

40 Osmanlı İstanbulu’nda alay ve teşrifat
Nurhan Atasoy

52 Rålamb’ın günlüğünde alay-ı hümayun

57 Katalog

Avcı Mehmed’in Alay-ı Hümayunu

“Avcı” diye anılan Sultan IV. Mehmed’in, 1657 yılı sonbaharında Edirne’ye ava giderken etrafında bulunan büyük kalabalık imparatorluğun ihtişamının bir gösterisine dönüşmüştü. O yıllarda İstanbul’da İsveç Büyükelçisi olarak bulunan Claes Rålamb yaptırdığı bir dizi yağlıboya resimle bu yolculuğun ilk bölümünün bir “görsel kaydının” tarihe kalmasını sağlamıştı.

Avcı Mehmed’in Alay-ı Hümayunu