Bu Bir Aşk Şarkısı Değil

Video Sanatı ve Pop Müzik İlişkisi

2015 yılında Pera Müzesi’nde gerçekleşen Bu Bir Aşk Şarkısı Değil: Video Sanatı ve Pop Müzik İlişkisi sergisinin kataloğu, video sanatının pop müzik ile ilişkisini ele alıyor ve aralarındaki etkileşimlere odaklanıyor ve 1960’lardan günümüze pop müzik ile video sanatının kesiştiği yolların izini sürüyor. Serginin küratörü F. Javier Panera Cuevas’ın video sanatı ve pop müzik ilişkisini ele alan metni ile Pop İçinde Sanat / Sanat İçinde Pop, Histeri ve Din, Rock ve Kavramsal Sanat: ‘Müzisyen Olmayanlar’ ile ‘Sanatçı Olmayanlar’ Karşı Karşıya, Rock ve İkizi: Bir “Alet Çantası” Olarak Pop Müzik ve Dans Müziği Politikaları başlıklı beş bölümden oluşan sergi kataloğu, sergide yer alan işlerle ilgili detaylı bilgiler içeriyor.

Sergi kataloğu, müzik ile görsel sanatlar arasındaki ilişkinin son dönemde müzisyenler ile sanatçıların kendilerini egemen kültürel sistemin aktörü olarak konumlandırdığı veya o sistemde ardında, Greil Marcus’un deyişiyle, “silindikten sonra hafızamızda derin bir iz bırakan ruj lekesi gibi” geçici ama yoğun izler bırakarak küçük direniş biçimleri benimseyip muhaliflere dönüştüğü başka bir sanat tarihi üzerine düşünmeye teşvik ediyor.

Yayın Yılı: 2015
Sayfa Sayısı: 174
ISBN: 978-605-4642-50-2

5 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

6 Sunuş
Carlos Duran

8 Bu Bir Aşk Şarkısı Değil

124 Pop İçinde Sanat / Sanat İçinde Pop

140 Rock ve Kavramsal Sanat: ‘Müzisyen Olmayanlar’ ile ‘Sanatçı Olmayanlar’ Karşı Karşıya

148 Rock ve İkizi: Bir “Alet Çantası” Olarak Pop Müzik

154 Dans Müziği Politikaları

164 Bu Bir Müzik Videosu Değil

Bu Bir Aşk Şarkısı Değil

Pera Müzesi, video sanatının pop müzik ile ilişkisini ele alan ve aralarındaki etkileşimlere odaklanan Bu Bir Aşk Şarkısı Değil: Video Sanatı ve Pop Müzik İlişkisi başlıklı bir sergi sundu.

Bu Bir Aşk Şarkısı Değil