EL/LE

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
2005 - 2006 Akademik Yılı Diploma Projeleri Sergisi

Sanatçı için el, nesneyle üretken bir bağlama sahiptir. El, fırçayı iyi kullanmalı, çamuru şekillendirirken mahareti önde tutmalıdır. Kemanın telleri, piyanonun tuşları nasıl en iyi sesi verir parmaklar onu bulmalıdır. El burada düşünceyi ve duyguyu arar; bulur bulmaz ise tüm iştahına rağmen sesin, rengin veya biçimin sofrasından zamanında kalkmalıdır; kalkmazsa dengesini yitirmiş her şey gibi zarara uğrar.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2005 - 2006 diploma projelerinden derlenen EL/LE sergisi resim, heykel, grafik, seramik, endüstri ürünleri, iç mimarlık, tekstil, fotoğraf, sinema, geleneksel el sanatları alanlarındaki genç ve dinamik üretimlerini içeriyordu. Sanatçı ve tasarımcılar elleriyle “el”i anlatıyorlardı. Yaratıcıların ele avuca sığmaz enerjileri “el”i hangi anlamlarıyla güzelleştirecektir? Serginin ve sergiye paralel olarak hazırlanan kataloğun bu sorunun yanıtı olduğu kesin. Sergi kataloğunda sergilenen yapıtların yanı sıra Prof. Nazan Erkmen ve Prof. Hüsamettin Koçak’ın sergi üzerinde yazdığı makaleler de yer alıyor.

Yayın Yılı: 2006
Sayfa Sayısı:
183 
ISBN:
975-912-3-17-7

V Sunuş
Suna & İnan Kıraç

Vii El/le
Prof. Nazan Erkmen

Xi Beden elin bir parçasıdır el verir ele ...
Prof. Hüsamettin Koçan 

1 Resim

31 Grafik Sanatları

43 İçmimarlik

57 Seramik – Cam

77 Teksil Sanatları

103 Endüstri  Ürünleri Tasarımı

113 Geleneksel Türk El Sanatları

129 Sinema – TV

153 Heykal

161 Fotoğraf

EL/LE

Sanatçı için el, nesneyle üretken bir bağlama sahiptir. El, fırçayı iyi kullanmalı, çamuru şekillendirirken mahareti önde tutmalıdır. Kemanın telleri, piyanonun tuşları nasıl en iyi sesi verir parmaklar onu bulmalıdır. El burada düşünceyi ve duyguyu arar; bulur bulmaz ise tüm iştahına rağmen sesin, rengin veya biçimin sofrasından zamanında kalkmalıdır; kalkmazsa dengesini yitirmiş her şey gibi zarara uğrar.

EL/LE