Kadınlar Resimler Öyküler

modernleşme sürecindeki Türk resminde ‘kadın’ imgesinin dönüşümü

Günümüzün en canlı ve heyecan verici bilim dallarından biri haline gelen sanat tarihi; kendi ana malzemesinin yani geçmişin sanat yapıtlarının devamlı olarak yeniden incelenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasına duyulan ihtiyacı vurgular. Güncel bilgiler ışığında taze bakış açılarından bu yapıtlara dair düşünce ve teoriler ile bir sanat yapıtını çevreleyen bilgi söylemleri devamlı olarak adapte edilir.

Kadınlar Resimler Öyküler, işte böyle bir eğilimin ve böyle bir yeniden okuma çabasının ürünü bir sergiydi. Sergiye eşlik eden katalogda, çeşitli kamu kurumlarından ve özel koleksiyonlardan seçilerek bir araya getirilen 50’yi aşkın resim bizi Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e, resim sanatımızın gelişme ve çağdaşlaşma yıllarına götürürken, bu dönemi 'kadın' imgesinin dönüşümü gibi çok özel ve anlamlı bir tema çerçevesinde yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Yayın Yılı: 2006
Sayfa Sayısı:
203 
ISBN: 975-9123-11-8

 

7 Resim Sanatımızın Modernleşme Sürecine Yeni Bir Bakiş ...
Suna & İnan Kıraç

8-85 Ötekinin Varlığı: Her Resim Bir Öykü Anlatır
Zeynep Yasa Yaman

86-195 Katalog

197 Kaynakça  

Kadınlar Resimler Öyküler

Günümüzün en canlı ve heyecan verici bilim dallarından biri haline gelen sanat tarihi; kendi ana malzemesinin yani geçmişin sanat yapıtlarının devamlı olarak yeniden incelenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasına duyulan ihtiyacı vurgular.

Kadınlar Resimler Öyküler