Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne

Ressamlar

Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne

1 Eylül 1868 yılında Sultan Abdülaziz’in emriyle açılan ve yeniden düzenlenen devlet kurumlarına bürokrat yetiştirmeyi amaçlayan Mekteb-i Sultani’de, dünya siyasetine ve Batı kültürüne vakıf bir eğitim programı düşünülmüş, bu amaçla konmuş derslerin etkisiyle, Osmanlı döneminin Mekteb-i Sultani’sinden Cumhuriyet yıllarının Galatasaray Lisesi’ne, öğrenciler arasından önemli sanatçılar çıkmıştır. Osmanlı resim sanatının başlangıç evresindeki rolünden dolayı, Mekteb-i Sultani’nin programında yer alan resim dersleri, hocalar ve sanatçı kimlikleri, öğrenim görmüş sanatçılar da son derece önemlidir. 

Serginin ve kataloğunun başlıca amacı, 1868- 1968 yılları arasında, yüz yıllık bir zaman diliminde, kaliteden ödün vermeyen bir eğitim anlayışına, kuşaklar boyunca devam eden bir sanat sevgisine ve bu sevginin nasıl profesyonelliğe dönüştüğüne dikkat çekmektir. Sunuşunu Candan Erçetin’in yazdığı katalogda Galatasaraylı sanatçıların yapıtlarının yanı sıra, çoğu mezun sanatını geliştirmek için Paris’e gittiği için, olabildiğince Paris’ten de izlenimlere yer veriliyor.

Yayın Yılı: 2009
Sayfa Sayısı: 311
ISBN: 987-975-9123-56-7

7 Teşekküler

11 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

15 Sunuş
Candan Erçetin

23 Mekteb-i Sultani'den Galatarasay’a Resim Eğitimi ve Sanata Katkı
Semra Germaner

51 İçeriği ve Yöntemleriyle Resim Dersleri
Gülsün Güvenli

75
Galatasaray Lisesi, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve Paris Atölyeleri
Deniz Artun

115 Galatasaray’ı Çevreleyen Pera
Seza Sinanlar

143 ‘Galatasaray Dendi mi Aklıma Sergi Geliyor’
Ömer Faruk Şerifoğlu

197 Katalog

269 Biyografiler

Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne

Batı’yı fikir özlemine açık bir ufuk, Mekteb-i Sultani’yi de Doğu’nun bu ufka açılan ilk penceresi olarak niteleyen Tevfik Fikret’in ünlü dizeleri, Tanzimat dönemiyle başlayan Osmanlı modernleşme düşüncesine övgünün ve Batı medeniyetine özlemin en açık ifadesidir.

Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Lisesi'ne