Mürekkepten

Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar sergisi, çalışmalarını Çin’de sürdüren on üç sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. Çalışma pratiklerindeki deneysel ifade formları, sanatçıların günümüz kültürel bağlamında mürekkep geleneğini yeniden ele alırken bu güçlü geleneği nasıl zenginleştirdiklerini vurguluyor.  Sergide yer alan sanatçılar Chen Guangwu, Chen Haiyan, Li Ming, Liang Wei, Luo Yongjin, Qiu Anxiong, Sun Yanchu, Tang Bohua, Xu Bing, Xu Hongming, Xing Danwen, Jian-Jun Zhang ve Zhou Fan’ın, manzara, doğa ve kaligrafi gibi konulara güncel bir bakış açısıyla yaklaşan yapıtları, resim, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı mecralarda karşımıza çıkıyor. Sanatçılar, mürekkebin ruhani ve estetik varoluşunu kültürel bir metafor, felsefi bir sistem olarak kullanıyor, günümüze uyarlıyor, manipüle ediyor veya yapı söküme uğratıyorlar. Mürekkebi, form ve mekânın insan ile ilişkisini anlamanın bir yolu olarak kullanıyor, uygarlık tarihi boyunca Çin kültürünün dinamik nabzı olmuş mürekkebe dair gelecek olasılıklara katkıda bulunuyorlar.

Sergiye eşlik eden katalogda ise mürekkep geleneğini ve mürekkebin günümüze esin kaynağı olan ruhunu ele alan iki makale bulunuyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Karen Smith’in mürekkebin güncel açılımlarını sergideki yapıtlar üzerinden ele aldığı yazının yanı sıra, Beth McKillop’un Çin’de mürekkebin tarihine odaklandığı makalesi de yer alıyor. Makaleleri takip eden ve sergideki sanatçılara dair hazırlanan bölümde ise, sergide yer alan yapıtlara dair detaylı açıklamalar bulunuyor.

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 159
ISBN: 978-605-4642-85-4

4 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

6 Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar
Karen Smith

24 Çin’de Mürekkep
Beth McKillop

40 Chen Guangwu

50 Chen Haiyan

60 Li Ming

68 Liang Wei

76 Luo Yongjin

86 Qiu Anxiong

96 Sun Yanchu

102 Tang Bohua

110 Xu Bing

120 Xu Hongming

130 Xing Danwen

140 Jian-Jun Zhang

150 Zhou Fan

Mürekkepten

Mürekkep resim geleneğinin farklı yorumlarına odaklanan Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar sergisi, çalışmalarını Çin’de sürdüren 13 sanatçının yapıtlarını bir araya getirdi.

Mürekkepten