Profiller

Fransa’da Sanatsal Yaratının Son 15 Yılı

On beş yıldır Fransız sanat sahnesi ne durumda? Bu sahnenin ayırt edici özellikleri ve baskın eğilimleri neler? Çehresini dönüştüren önemli değişiklikler oldu mu? “Panorama”sını çıkartmaktan çok “profil”inin eskizini çizme düşüncesinin ortaya koyduğu sorular bunlar. Panorama ve profil sözcükleri arasındaki anlamsal farklılık, burada yadsınmaz bir ağırlık taşır. Panorama kavramı, durumun genişletilmiş bir imgelemini ima eden bir kapsam ve boyut varsayarken, profil kavramı aynı anlamı taşımaz ve bir özet ya da genel bir bakış fikrini öne çıkarır; tıpkı bir sanatçının temel özelliklerini ortaya çıkarabilmek adına modelinin eskizini çıkarma gayretindeki gibi.

“Fransız Baharı” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Profiller sergisi, Fransa’da son yılların gelişim biçimiyle sanatsal üretimin durumunu öne çıkarmayı hedefledi. Sergi ve sergiye paralel olarak hazırlanan katalog, Fransa’da yaşayan ve çalışan, yerli ve yabancı olmak üzere her eğilimden ve tarzdan çağdaş yaratımın örnek gruplarını birleştirerek yaklaşık 40 sanatçının 60 yapıtını bir araya getiriyor. Katalogda ayrıca küratör Philippe Piguet tarafından kaleme alınan bir makale yer alıyor.

Yayın Yılı: 2006 
Sayfa Sayısı: 91
ISBN:
975-9123-15-0

 

4 Bir Avurpa Ülkersinin Sanat ‘Profiller’ini Konuk Ederken...
Suna & İnan Kıraç

6 Sunuş
Paul Poudade
Fransa Büyükelçisi

8 Seçmeci ve Gezgin Bir Toplu Bakiş: ‘Profiller’
Philippe Piguet
Küratör

15 Yapıtlar

Profiller

Panorama kavramı, durumun genişletilmiş bir imgelemini ima eden bir kapsam ve boyut varsayarken, profil kavramı aynı anlamı taşımaz ve bir özet ya da genel bir bakış fikrini öne çıkarır; tıpkı bir sanatçının temel özelliklerini ortaya çıkarabilmek adına modelinin eskizini çıkarma gayretindeki gibi.

Profiller