Yıldız Moran

Zamansız Fotoğraflar

 Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran'ın (1932-1995) yapıtları geniş kapsamlı olarak ilk kez 2013 yılında Pera Müzesi’nde sergilendi.

Büyük bir tutkuyla başladığı fotoğraf kariyerini yaşamındaki bir başka tutku olan Özdemir Asaf’la evliliğinin ardından sonlandıran, ancak kısa kariyerine önemli ve farklı yapıtlar sığdıran Moran, İngiltere’de eğitim almış, ünlü fotoğrafçı John Vickers’ın öğrencisi olmuştur. Cambridge’de açtığı ilk kişisel sergisini İstanbul, Ankara, Londra ve Edinburgh sergileri izlemiştir. Yıldız Moran, ışığı büyük bir ustalıkla kullanarak elde ettiği teknik başarısının ötesinde; ruhunu, aklını, kalbini yani kendini de katarak görüntünün izini derinleştirebilmiş bir fotoğrafçıdır. Bir anlamda “retrospektif” niteliğindeki kapsamlı sergi ve sergiye paralel hazırlanan katalog, Moran’ın bu kendine ait iç sesini, Türkiye ve dünya fotoğraf tarihi içindeki görünürlüğünün izlerini de derinleştiren yeni bir okumayla ortaya koyabilmeyi amaçlıyor.

Bilinen sınırlı sayıdaki karelerinin dışında ilk kez sergilenen fotoğraflarıyla gizli kalmış bir figürün, Türk fotoğrafının “mektepli” ilk kadın fotoğrafçısının yapıtları, kapsamlı bir katalogda Moran'ı anlatan metinlerle yer alıyor. 

Yayın Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 191
ISBN: 978-605-4642-20-5

7 Sunuş
Suna, İnan & İpek Kıraç

9 Zamanının Ötesinde Bir Fotoğrafçı
Coşar Kulaksız

23 Yıldız Moran
Laleper Aytek

33 Fotoğrafın Yıldız Moran’ı
Merih Akoğul

47 Issızlığın Ortasında Yıldız Moran
Esra Özdoğan

57 Katalog

Yıldız Moran

Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran (1932-1995) sanatseverlerle geniş kapsamlı olarak ilk kez Pera Müzesi’nde buluştu.

Yıldız Moran